Održana 88. sjednica Kolegija gradonačelnika

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina, a u nazočnosti gradskih pročelnika, održana je 88. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:
1. Razmatranje Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na zemljištu čk.br. 3850/2 sa 3 rala 160 čhv upisanom u z.k. ul. br.: 12772 k.o. Virovitica
2. Razmatranje Odluke o prijavi tražbina u stečajnom postupku za dužnika Milanovac promet d.o.o.
3. Razmatranje Odluke o prijavi tražbina u stečajnom postupku za dužnika Mi sport d.o.o.
4. Razmatranje Odluke o prijavi tražbina u stečajnom postupku za dužnika Jurec Commerce d.o.o.
5. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Vatrogasni dom u Koriji
6. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Virovitice
7. Razmatranje Odluke o smanjenju visine naknade za korištenje zemljišta
8. Razmatranje Odluke o dodatnom sufinanciranju energetske obnove obiteljske kuće na području Grada Virovitice
9. Razmatranje Odluke o naknadi štete na oštećenom osobnom automobilu Zlatku Markoviću
10. Razmatranje Plana prijma u službu za 2016. godinu
11. Razmatranje Plana prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Virovitici za 2016. godinu
12. Razmatranje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
13. Razmatranje Odluke o naknadi štete na osobnom automobilu Božidaru Caru
14. Razmatranje Odluke o održavanju fontane na Trgu kralja Zvonimira

Skip to content