Održana 86. sjednica Kolegija gradonačelnika

Danas je u sali za sastanke održana 86. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednicom je predsjedao gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin , a razmatrale su se sljedeće točke dnevnog reda:

–          Razmatranje Izvještaja o mjerenju koncentracije peludi alergogenih biljaka u vanjskoj atmosferi na području grada Virovitice u 2011. godini

–          Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. g.

–          Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2011. g.

–          Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Virovitice za 2011.g.

–          Razmatranje prijedloga Izmjena i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. g.

–          Razmatranje prijedloga Izmjene Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2011.g.

–          Razmatranje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.

–          Razmatranje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2012.g.

–          Razmatranje prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Virovitice za 2012.g.

–          Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012.g.

–          Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2012.g.

–          Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2012.g.

–          Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

–          Razmatranje prijedloga Odluke o fiskalnim pravilima i njihovoj primjeni

–          Razmatranje prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

–          Razmatranje prijedloga Odluke o davanju gradskih stanova u najam

–          Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Agencije za razvoj Grada Virovitice

–          Razmatranje prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala Poslovnog parka Virovitica d.o.o.

–          Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji građevinske parcele (zemljišta) i objekta u Poduzetničkoj zoni Antunovac

–          Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji nekretnine poslovni prostor u prizemlju zgrade mješovite uporabe na Trgu kralja Tomislava 2

–          Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora

–          Razmatranje prijedloga Odluke o produženju ugovora za zakup poljoprivrednog zemljišta na području grada Virovitice za sjetvenu 2011/2012. godinu

–          Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu?

–          Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

–          Razmatranje prijedloga Dopune Plana rasporeda kioska na području Grada Virovitice

–          Razmatranje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Virovitice u 2011. godini

–          Razmatranje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2012. godini

–          Razmatranje prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2012. godinu

–          Razmatranje Odluke o neprihvaćanju zahtjeva za naknadom štete i sudskih troškova Luki Botiću i Božici Botić, oboje iz Virovitice, Stjepana Radića 112

–          Razmatranje Odluke o prodaji zemljišta čk.br. 6472 sa 808 čhv i čk.br. 7898/2 sa 816 čhv, oba upisana u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica

–          Razmatranje Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti jednog boda za izračun početne visine zakupnine

–          Razmatranje Odluke o korištenju nekretnine – proizvodnog objekta u Virovitici, Vukovarska cesta 13

–          Razmatranje Odluke o davanju na korištenje nekretnine – proizvodnog objekta u Virovitici, Vukovarska cesta 13

–          Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Hrvatskoj narodnoj stranci – podružnici Virovitica

–          Razmatranje Odluke  produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice u dane božićnih i novogodišnjih blagdana

–          Razmatranje Odluke o odobravanju isplate pomoći povodom božićnih blagdana

–          Razmatranje Odluka o stavljanju stipendije u mirovanje: Danijelu Pavloviću, Kristijanu Matiću i Zvjezdani Puškarić

–          Razmatranje Odluke o sufinanciranju ugradnje sustava za lokalnu razdiobu toplinske energije u stambenoj zgradi Trg bana Josipa Jelačića 9

–          Razmatranje Pravilnika o zaštiti od požara

–          Razmatranje Rješenja o imenovanju voditelja i koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole

–          Razmatranje Izvješća o radu ovlaštene dimnjačarske službe „Dim“ za sezonu 2010/2011.g.

–          Razmatranje Izvješća o radu za 2010. godinu „Dimnjačar“

–          Razmatranje Informacije o utrošku proračunske zalihe do 30. 11. 2011. godine

Skip to content