Održana 85. sjednica Kolegija gradonačelnika

kolegij85Danas je u sali za sastanke održana 85. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednicom je predsjedao gradonačelnik Ivica Kirin , a razmatrale su se sljedeće točke dnevnog reda:

–          Razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2011. godinu;

–          razmotren prijedlog Proračuna Grada Virovitice za 2012. godinu;

–          razmotren prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2012. godinu;

–          razmotrena Odluka o prihvaćanju ponude za zakup ili kupnju I. kata objekta interpolacije u kompleksu Palače Pejačević;

–          razmotren Nalaz i Mišljenje početne cijene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice koje se javnim natječajem daje u zakup ili dugogodišnji zakup;

–          razmotrena Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje početne cijene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice;

–          razmotrena Odluka o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta na području Grada Virovitice;

–          razmotrena Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupka ishođenja projektne dokumentacije i potrebnih akata za gradnju te gradnju javne rasvjete na k.č.br. 1955 (gruntovni broj 1783/1) u k.o. Virovitica-grad;

–          razmotrena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskih parcela (zemljišta) i objekata u poduzetničkim zonama Grada Virovitice;

–          razmotrena Odluka o davanju suglasnosti na podzakup dijela javne površine ispred ugostiteljskog objekta;

–          razmotrena Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Obiteljskom centru Virovitičko-podravske županije;

–          razmotrena Izmjena i dopuna Tržnog reda;

–          razmotrena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan rasporeda prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Virovitici;

–          razmotrena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik usluga na Gradskoj tržnici;

–          razmotrena Lista deficitarnih zanimanja Grada Virovitice za akademsku godinu 2011./2012.;

–          razmotrena Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Virovitice za akademsku 2011./2012. godinu;

–          razmotreno Završno izješče o radu pripadnika Prometne jedinice mladeži

–          razmotrena Odluka o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju Flora VTC d.o.o. na gradskom bazenu za 2011. g.;

–          razmotrena Informacija o utrošku proračunske zalihe do 31. 10. 2011. g.

Skip to content