Održana 80. sjednica Kolegija gradonačelnika

Pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina, a u prisutnosti zamjenika gradonačelnika Željke Grahovac i Ivana Sića te pročelnika gradskih odjela i službi, održana je 78. sjednica Kolegija gradonačelnika. Uz ostalo, na sjednici su se razmatrale i sljedeće točke dnevnog reda:
– razmatranje prijedloga Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
– razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu,
– razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Virovitice,
– razmatranje Prijedloga Liste deficitarnih zanimanja Grada Virovitice za akademsku godinu 2015./2016.,
– razmatranje Odluke o broju i visini stipendija u akademskoj godini 2015./2016.,
– razmatranje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Virovitice za akademsku 2015./2016. godinu na razmatranje i donošenje,
– razmatranje Odluka o stavljanju stipendija u mirovanje za:
a) Ivana Kralja, studenta stručnog studija elektrotehnike
b) Ante Zečevića, studenta integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicine,
– razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 31. listopada 2015. godine,
– razmatranje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za imovinske i pravne poslove

Skip to content