Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Jučer je u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice na kojoj je između ostalog donesena Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2010.godinu; donesena Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata…1 1277883759Jučer je u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice na kojoj je između ostalog donesena Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2010.godinu; donesena Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu; donesena Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2010. godini; donesena Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2010.g.; donesena Odluka o donošenju Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijskog centra VeGeŠKa u Virovitici; donesena Odluka o utvrđivanju novčane naknade za obavljanje djelatnosti distribucije plina; donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica; donesena Odluka o dodjeli: Zlatne plakete „Grb Grada Virovitice” za životno djelo,Zlatne plakete Grada Virovitice i Zahvalnica Grada Virovitice; doneseno Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica;
razmotreno Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2009. g.; razmotren Izvještaj o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2009. godinu; razmotreno Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2009. g.;
razmotreno Izvješće o poslovanju Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. od 01.01. do 31.12.2009. i plan rada i prihoda za 2010.g.; razmotreno Izvješće o financijskoj učinkovitosti poslovanja Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2009. g.; razmotreno Izvješće o radu Javne ustanove Vatrogasne postrojbe Virovitice za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine;
razmotrena Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2009. godini; razmotrena Informacija o gospodarstvu Grada Virovitice za 2009. godinu; razmotrena Informacija o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice za 2009. godinu; razmotrena Informacija o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarnih nepogoda u 2009. godini; razmotrena Informacija o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2009. godini; razmotreno Izvješće o pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada Virovitice u 2009. godini; razmotreno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Viroviticu u 2009. godini; donesena Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje higijeničarske službe na području grada Virovitice i upravljanje skloništem za životinje; donesena Izmjena Prijedloga Mreže osnovnih škola na području grada Virovitice; donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Osnovne škole Mate Lovraka Virovitica; donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Virovitica; doneseno Rješenje o imenovanju ravnatelja Kazališta Virovitica.

2 1277883759

Skip to content