Održana 76. sjednica Kolegija gradonačelnika

Danas je u prostorijama Grada Virovitice održana 76. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici je između ostalograzmotren prijedlog Odluke o prodaji  posebnih dijelova nekretnine i građevinskog zemljišta u kompleksu Palače Pejačević…1 1309329800Danas je u prostorijama Grada Virovitice održana 76. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici je između ostalog:
– razmotren prijedlog Odluke o prodaji posebnih dijelova nekretnine i građevinskog zemljišta u kompleksu Palače Pejačević,
– razmotrena Odluka o utvrđivanju visine nagrade Zlatne plakete Grada Virovitice,
– razmotrena Odluka o povjeravanju organizacije Dana grada Turističkoj zajednici
Grada Virovitice,
– razmotrena Odluka o jediničnim cijenama korištenja zemljišta za postavljanje pokretnih radnji i naprava povodom proslave Dana grada,
– razmotrena Odluka o produženju radnog vremena za ugostiteljske objekte na području Grada Virovitice u dane obilježavanja Dana grada Virovitice – Rokovo 2011,
– razmotrena Odluka o visini sredstava za vijeća mjesnih odbora za 2011. godinu,
– razmotrena Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2011. godinu. 

2 1309329800.

Skip to content