Održana 73. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Danas je u prostorijama Grada Virovitice održana 73. sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj je između ostalograzmotreno Izvješće o radu…Danas je u prostorijama Grada Virovitice održana 73. sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj je između ostalog: 

– razmotreno Izvješće o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2010. godinu,
– razmotren Izvještaj o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2010.g.,
– razmotrena Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2010. godini,
– razmotreno Izvješće o poslovanju Plin VTC d.o.o. Virovitica za 2010.g.,
– razmotreno Izvješće o financijskoj učinkovitosti poslovanja Virkoma d.o.o. za 2010. g.,
– razmotreno Izvješće o financijskoj učinkovitosti poslovanja Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2010.g.,
– razmotrena Informacija o gospodarstvu grada Virovitice za 2010.g.,
– razmotren prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice,
– razmotrena Odluka o osnivanju prava građenja na zemljištu čk.br. 2228/5 upisana u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica,
– razmotrena Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora „Restorana Dvorac”,
– razmotrena Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Županijskom savezu poljoprivrednih udruga Virovitičko-podravske županije,
– razmotrena Odluka o prometnim tokovima na području grada Virovitice,
– razmotrena Odluka o dodjeli stipendije Grada Virovitice,
– razmotrena Odluka o utvrđivanju naknade za pripadnike Prometne jedinice mladeži Grada Virovitice,
– razmotren prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica,
– razmotreno Rješenje o odobravanju financijske potpore iz Proračuna Grada Virovitice za 2011. udrugama čiji su projekti od interesa za Grad Viroviticu,
– razmotreno Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za građansku prevenciju,
– razmotrena Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2011. godinu,
– razmotrena Informacija o utrošku pričuve proračuna do 31. 03. 2011. godine,
– razmotrena Informacija o utrošku pričuve proračuna do 30. 04. 2011. godine  

Skip to content