Održana 73. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Pod predsjedanjem gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina, te uz nazočnost zamjenika gradonačelnika Grada Virovitice Željke Grahovac i Ivana Sića kao i pročelnika upravnih odjela i službi u sali za sastanke virovitičke Gradske uprave, u Palači Pejačević, održana je 73. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su uz ostalo razmatrane i sljedeće točke dnevnog reda:
1. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine
2. Razmatranje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
3. Razmatranje prijedloga Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Virovitice
4. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 734/2 dvorište Ulice Vladimira Nazora u Virovitici sa 33 m2 upisanim u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
5. Razmatranje Odluke o zamjeni nekretnina
6. Razmatranje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini koja se sastoji iz čk.br. 516/2 sa 214 m2, čk.br. 522/2 sa 2397m2 i čk.br. 538/2 sa 243 m2, upisanoj u zk.ul. 774 k.o. Požari
7. Razmatranje Odluke o davanju suglasnosti za podzakup javne površine za postavu kioska
8. Razmatranje Odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje zakupa javne površine za postavu kioska
9. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
10. Razmatranje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup dijela skladišta smještenog u Virovitici u Ulici Matije Gupca 63
11. Razmatranje Odluka o dodatnom sufinanciranju energetske obnove:
a) obiteljske kuće Snježane Moslavac, na adresi K.Š. Đalskog 30, Virovitica
b) obiteljske kuće Radmile Pintarić, na adresi V. Belobrka 17, Virovitica
c) obiteljske kuće Ivana Sokača, na adresi Slavonska 65, Virovitica
d) obiteljske kuće Ivana Vale, na adresi Štrosmajerova 58, Virovitica
e) obiteljske kuće Matije Rođaka, na adresi J. Palmotića 44, Virovitica
f) obiteljske kuće Katice Gostimir, na adresi I. Meštrovića 74, Virovitica
g) obiteljske kuće Milana Oklopčića, na adresi I. Mažuranića 28, Virovitica
h) obiteljske kuće Ivana Kiralja, na adresi I. Meštrovića 5, Virovitica
i) obiteljske kuće Dubravke Taušan, na adresi P. Preradovića 20, Virovitica
12. Razmatranje Odluke o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Poslovnog parka Virovitica d.o.o. o upravljanju poslovnim objektu bivšeg doma HV za period travanj-lipanj 2015. godine
13. Razmatanje Rješenja o odobrenju uporabe riječi „Virovitica“
14. Razmatranje Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2016.godinu
15. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi UPU-a Športsko-rekreacijske zone
16.. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u
poduzetničkim zonama Grada Virovitice
18. Razmatranje prijedloga Odluke o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta na
području Grada Virovitice za sjetvenu 2015/2016. g.
19. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Dopuna Programa ukupnog razvoja
2014.-2020.g
20. Razmatranje Odluke o objavi Javnog poziva za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje
poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika

Skip to content