Održana 70. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U petak 01. travnja 2010. godine u prostorijama Grada Virovitice održana je 70. sjednica Kolegija gradonačelnika Na sjednici je između ostalog…U petak 01. travnja 2010. godine u prostorijama Grada Virovitice održana je 70. sjednica Kolegija gradonačelnika Na sjednici je između ostalog:

– razmotreno Izvješće o djelovanju Športske zajednice za 2010. godinu,
– razmotreno Izvješće o radu Kazališta Virovitica za 2010. godinu,
– razmotreno Izvješće o radu za 2010. godinu Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica,
– razmotreno Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice u 2010. godini,
– razmotreno Izvješće o poslovanju Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. u 2010.g.,
– razmotren Izvještaj o radu Regionalne energetske agencije Sjever za 2010. g.,
– razmotren prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2010. godinu,
– razmotren prijedlog Odluke o utrošku sredstava pomoći Državnog proračuna dodijeljenih putem Virovitičko-podravske županije za 2011. godinu,
– razmotren prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
– razmotren prijedlog Odluke o komunalnim zonama,
– razmotren prijedlog Odluke o plakatiranju,
– razmotren prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima,
– razmotren prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj službi,
– razmotren prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o premještanju i blokiranju vozila,
– razmotren prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima,
– razmotren prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,
– razmotren prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice,
– razmotren prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Virovitice u 2011. godini,
– razmotren prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica,
– razmotrena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju lokacije za deponiranje prisilno uklonjenih stvari i predmeta sa javnih površine,
– razmotrena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup javnih površina za postavu kioska,
– razmotren prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice,
– razmotrena Odluka o usvajanju Programa i plana provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Virovitice u 2011. godini,
– razmotreno Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitica

Skip to content