Održana 7. sjednica Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Danas je održana sjednica 7. sjednica Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice na kojoj je dano pozitivno mišljenje na Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za grad Viroviticu za 2015. godinu. Članovi Stožera su, svatko iz svog područja, raspravljali i davali primjedbe na Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Viroviticu koju je izradila tvrtke In konzalting d.o.o. iz Slavonskog Broda, a sve kako bi se što bolje procijenile potencijalne ugroze i moguće katastrofe, te snage zaštite i spašavanja za područje Grada Virovitice.

stožer2

Skip to content