Održana 69. sjednica Kolegija gradonačelnika

Jučer je u prostorijama Grada Virovitice održana 69. sjednica Kolegija gradonačelnika.Na sjednici je između ostalog:- razmotrena Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup građevinskog….Jučer je u prostorijama Grada Virovitice održana 69. sjednica Kolegija gradonačelnika.Na sjednici je između ostalog:- razmotrena Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Antunovac; – razmotrena Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora; razmotren prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice; – razmotren prijedlog Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama; razmotren prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za osnivanje prava građenja na zemljištu čk.br. 3224/5 sa 30.658 m2 upisanim k. o. Virovitica;-  razmotren prijedlog Odluke o kupnji nekretnina čk.br. 4556/1;  razmotren prijedlogaOdluke o prihvaćanju Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER“; -razmotrena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na cijene vodnih usluga; razmotrena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju posebnih dijelova nekretnine i građevinskog zemljišta na kompleksu Palače Pejačević; – razmotrena Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2011. godinu; – razmotren Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2011. godinu; – razmotren Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2011. godini; – razmotrena Odluka o provedbi Programa međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“; – razmotrena Lista deficitarnih zanimanja Grada Virovitice za akademsku godinu 2010./2011.; – razmotrena Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Virovitice za akademsku 2010./2011. godinu; – razmotreno Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu i odabir projekata udruga za financijsku potporu iz Proračuna Grada;- razmotrena Informacija o utrošku pričuve proračuna Grada Virovitice do 28. 02. 2011. 

Skip to content