Održana 69. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Pod predsjedanjem gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina, te uz nazočnost zamjenice gradonačelnika Grada Virovitice Željke Grahovac i pročelnika upravnih odjela i službi u sali za sastanke virovitičke Gradske uprave, u Palači Pejačević, održana je 69. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su uz ostalo razmatrane i sljedeće točke dnevnog reda:

1. Razmatranje Odluke o dopuni Odluke o prometnim tokovima na području Grada Virovitice
2. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju zone naplate parkiranja
3. Razmatranje Odluke o obustavi postupka naplate komunalnog doprinosa i povratu uplaćenih novčanih sredstava na ime komunalnog doprinosa
4. Razmatranje Odluke o objavi javnih natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
5. Razmatranje Odluke o pristupanju prikupljanja ponuda pozivom za povjeravanje obavljanja poslova dekorativne rasvjete
6. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stana u ulici Stjepana Radića 21 u Virovitici
7. Razmatranje Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti vodova na zemljištu čk.br. 1020/1 sa 1 ral 830 čhv upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
8. Razmatranje Odluke o izboru najpovoljnijeg zakupnika dijela poslovnog prostora u Virovitici, na Trgu kralja Zvonimira, za samoposlužne aparate
9. Razmatranje Odluke o jediničnim cijenama korištenja zemljišta za postavljanje pokretnih radnji i naprava povodom proslave Dana grada
10. Razmatranje Odluke o produženju radnog vremena za ugostiteljske objekte u dane obilježavanja Dana grada Virovitice – ROKOVO 2015
11. Razmatranje Odluke o povjeravanju organizacije Dana grada Turističkoj zajednici Grada Virovitice
12. Razmatranje Odluke o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 140-te obljetnice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Virovitica
13. Razmatranje Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu i odabir projekata udruga za financijsku potporu iz Proračuna Grada
14. Razmatranje Odluke o utvrđivanju visine nagrade Zlatne plakete Grada Virovitice
15. Razmatranje Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na zemljištima čk.br. 884/1 sa 283 m2 i čk.br 918 sa 177 čhv, upisanim u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica

Skip to content