Održana 68. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice

Poglavari Grada Virovitice održali du 68. sjednicu Gradskogpoglavarstva na kojoj su donesli Odluku o dopuni odluke, o izborunajpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RepublikeHrvatske za područje grada Virovitice. Nakon što je na 20. sjednici Gradskogpoglavarstva donesena odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednogzemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Virovitice…Poglavari Grada Virovitice održali du 68. sjednicu Gradskog
poglavarstva na kojoj su donesli Odluku o dopuni odluke, o izboru
najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske za područje grada Virovitice. Nakon što je na 20. sjednici Gradskog
poglavarstva donesena odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Virovitice,
ustanovljeno je, da je iz odabira ispuštena jedna pisana ponuda na čije se
samostalne čestice javio samo jedan ponuditelj te je tako izabran i kao najbolji
ponuditelj. Poglavari su prihvatili
Zaključak o usvajanju Izvješća o prethodnoj raspravi izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana grada Virovitice, izrađeno od strane VTC-Projekt
d.o.o. i nositelja izrade Upravnog odjela za prostorno uređenje i komunalne
djelatnosti Grada Virovitice. Nakon rasprave, jednoglasno je prihvaćena i
Odluka o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada
Virovitice za javnu raspravu.

U tijeku je izvođenje radova na rekonstrukciji gradskih
ulica P. Berislavića, S.S. Kranjčevića i T. Ujevića u Virovitici na način da se izvodi novi kolni
zastor, cestovni rubnjaci, kanalice za odvodnju oborinskih voda te novi
nogostup. Prema odluci Gradskog poglavarstva, radovima će se pristupiti tako da
se urede i javne površine iz razloga odgovarajućih estetskih i oblikovnih
poboljšanja te povećanja sigurnosti u prometu. Uređenje se odnosi na kolne
prilaze na građevinskim parcelama koje će se urediti primjerenim zatečenim
širinama kolnih prilaza i to maksimalno do 4,00 m širine. Dijelovi javne
površine neposredno uz kolne prilaze korisnici mogu urediti isključivo kao
ugrađene travne opločnike maksimalne površine maksimalne površine za potrebe
parkiranja jednog osobnog vozila, što će se rješavati kroz pojedinačne zahtjeve
građana.

Gradsko poglavarstvo, među ostalim, još je prihvatilo Odluku
o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2007. godinu koji je usklađen s
osiguranim sredstvima.

Skip to content