Održana 67. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Pod predsjedanjem gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina, te uz nazočnost direktora gradskih tvrtki Željka Iharoša i Kristijana Toplaka, pročelnika upravnih odjela i službi te ravnateljice Centra za socijalnu skrb Virovitica Marije Bajan Prokl u sali za sastanke virovitičke Gradske uprave, u Palači Pejačević, održana je 67. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su uz ostalo razmatrane i sljedeće točke dnevnog reda:

1. Razmatranje Godišnjeg izvješća Flora VTC d.o.o. Virovitica za 2014. godinu
2. Razmatranje Godišnjeg izvješća Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2014. godinu
3. Razmatranje Izvješća o poslovanju Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2014. godinu
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2014. godinu
5. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
6. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
7. Razmatranje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitice i to:
a) Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Virovitice“
b) Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
c) Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
8. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica
9. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica
10. Razmatranje prijedloga Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
11. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
12. Razmatranje Odluke o dodatnom sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća
13. Razmatranje Odluke o darovanju pokretnina
14. Razmatranje Rješenja o razrješenju članova Komisije za provedbu nadmetanja za zakup zemljišta za postavu montažnih građevina
15. Razmatranje Rješenja o imenovanju članova Komisije za provedbu nadmetanja za zakup zemljišta za postavu montažnih građevina
16. Razmatranje Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za provedbu prikupljanja pisanih ponuda i provedbu javnog natječaja za komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Virovitici

17. Razmatranje Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu prikupljanja pisanih ponuda i provedbu javnog natječaja za komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Virovitici
18. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice
19. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
20. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2015. godini
21. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2015. godinu
22. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu
23. Razmatranje o davanju na korištenje poslovnog prostora Državnom arhivu u Virovitici
24. Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2014. godinu
25. Razmatranje Informacije o provođenju mjera Socijalne karte Grada Virovitice u 2014.g.
26. Razmatranje Odluke o utvrđivanju kriterija za odabir i financiranje programa i projekata udruga od interesa za Grad Viroviticu i njihovom financiranju iz Proračuna Grada
27. Razmatranje prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću

Skip to content