Održana 66. sjednica Kolegija gradonačelnika

Danas je u prostorijama Grada Virovitice održana 66. sjednica Kolegija gradonačelnika koju je sazvao gradonačelnik Ivica Kirin, a kojoj su osim pročelnika Upravnih tijela grada nazočili i zamjenici gradonačelnika Željka Grahovac i Ivan Sić….Danas je u prostorijama Grada Virovitice održana 66. sjednica Kolegija gradonačelnika koju je sazvao gradonačelnik Ivica Kirin, a kojoj su osim pročelnika Upravnih tijela grada nazočili i zamjenici gradonačelnika Željka Grahovac i Ivan Sić te načelnik Policijske postaje Virovitica Zlatko Barčan i ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Marko Teskera.

Na sjednici je između ostalog:
– razmotreno Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Virovitice za 2010. godinu,
– razmotren Godišnji izvještaj o radu Programa međugeneracijske solidarnosti za 2010. godinu „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama”,
– razmotreno Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2010. godine,
– razmotrena Informacija o radu i izvršenim aktivnostima na području Mjesnih odbora Grada Virovitice za 2010.,
– razmotrena Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u 2011. g.;
– razmotren prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice;
– razmotren prijedlog Odluke o izradi izmjena Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice,
– razmotren prijedlog Odluke o utvrđivanju novčane naknade za obavljanje djelatnosti distribucije plina,
– razmotren prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja bivše vojarne „Virovitica” u Virovitici,
– razmotreno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. g.,
– razmotreno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2010. godini,
– razmotreno Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu,
– razmotreno Izvješće o Izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2010. godinu,
– razmotren prijedlog Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice,
– razmotrena Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Virovitice na lokacijama gradske uprave,
– razmotrena Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Virovitice na lokacijama mjesnih odbora
– razmotrena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
– razmotrena Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja grada Virovitice.

Skip to content