Održana 65. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Pod predsjedanjem gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina, u sali za sastanke virovitičke Gradske uprave, u Palači Pejačević, održana 65. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su uz ostalo razmatrane i sljedeće točke dnevnog reda:
1. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Plina VTC d.o.o. Virovitica za 2014. g.
2. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Virkoma d.o.o. Virovitica za 2014. g.
3. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje za 2014. g.
4. Razmatranje Izvješća o radu ovlaštene dimnjačarske službe „Dim“ za 2014. g.
5. Razmatranje Informacije o gospodarenju otpadom
6. Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2014. godinu
7. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jug I
8. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Jug II
9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica
10. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na zemljištima čk. br. 516/2 Put Batalija sa 214 m2, čk. br. 522/2 Put Batalija sa 2397m2, čk. br. 538/2 Put Batalija sa 243m2, sve upisano u zk. ul. br. 750 k. o. Požari
11. Razmatranje Odluke o iznosu naknade za troškove stanovanja za 2015. godinu
12. Razmatranje Odluke o utvrđivanju naknade za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije za 2015. godinu
13. Razmatranje Odluke o utvrđivanju naknade za obavljanje
djelatnosti distribucije plina za 2015. godinu
14. Razmatranje Odluke o izboru najpovoljnijeg zakupnika poslovnog prostora
smještenog u Virovitici u Ulici Matije Gupca 78
15. Razmatranje Odluke o izboru najpovoljnijeg zakupnika poslovnog prostora
smještenog u Virovitici u Ulici Ljudevita Gaja 3
16. Razmatranje Odluke o izboru najpovoljnijeg zakupnika poslovnog prostora
u Virovitici u Ulici Matije Gupca 63
17. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Poslovnog parka Virovitica d.o.o. o upravljanju poslovnim objektu bivšeg doma HV za period siječanj-ožujak 2015. godine
18. Razmatranje Rješenja o odobrenju uporabe riječi „Virovitica“ tvrtki „Mustač-commerce“ d.o.o.
19. Analiza podataka dobivenih provođenjem ankete o regulaciji prometa u ulici Alojzija Stepinca
20. Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 30. 04. 2015.

Skip to content