Održana 64. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice

U Sali za sastanke virovitičke Gradske uprave, održana je 64. sjednicaGradskog poglavarstva Grada Virovitice. Na početku sjednice članovipoglavarstva usvojili su skrećeni zapisnik s prethodne, 63. Sjednice.Nakon toga raspravljalo se o sljedećim točkama Dnevnog reda:Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za2007. Godinu;

U Sali za sastanke virovitičke Gradske uprave, održana je 64. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice. Na početku sjednice članovi poglavarstva usvojili su skrećeni zapisnik s prethodne, 63. Sjednice. Nakon toga raspravljalo se o sljedećim točkama Dnevnog reda: Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2007. Godinu; Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2007. Godini; Utvrđivanje Prijedloga Izmjena programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2007. Godinu; Utvrđivanje Prijedloga Izmjena programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Virovitice za 2007. Godinu; Utvrđivanje Prijedloga Programa ukupnog razvitka Grada Virovitice i općina Gradina, Lukač, Suhopolje i Špišić Bukovica (materijali će se dostaviti na sjednici); Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Virovitice; Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu; Utvrđivanje Prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i naplati parkiranja u Gradu Virovitici; Utvrđivanje Prijedloga Odluke o sklapanju prijateljstva Grada Virovitice i Grada Poreča (materijali će se dostaviti na sjednici); Utvrđivanje Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica; Razmatranje Informacije o radu udruga građana na području Grada Virovitice u 2006. Godini; Razmatranje Izvješća o radu Gradske tržnice Virovitica za 2006. Godinu; Donošenje Odluke o prodaji i utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni III; Donošenje Odluke o dopunama i izmjenama Odluke o načinu obavljanja prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Virovitice i Donošenje Odluke o odobrenju uporabe naziva Grada Virovitica Udruzi virovitičkih mažoretkinje.
Skip to content