Održana 61. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Jučer je u prostorijama Gradske uprave održana 61. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj je između ostalog:
razmotrena Informacija o stanju ovisnosti za područje grada Virovitice u 2009. g.,razmotren Izvještaj o mjerenju koncentracije peludi alergogenih biljaka u vanjskoj atmosferi na području grada Virovitice u 2010. godini…
Jučer je u prostorijama Gradske uprave održana 61. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj je između ostalog:
– razmotrena Informacija o stanju ovisnosti za područje grada Virovitice u 2009. g.
– razmotren Izvještaj o mjerenju koncentracije peludi alergogenih biljaka u vanjskoj atmosferi na području grada Virovitice u 2010. godini
– razmotreno Izvješće o proljetnom tretmanu sustavne deratizacije na području grada Virovitice u 2010. g.
– razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2010.g.
– razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. g.
– razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2010. g.
– razmotren prijedlog Izmjena i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. g.
– razmotren prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2010.g.
– razmotren prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2010.g.
– razmotren prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2010. godinu
– razmotren prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Virovitice za 2010. godinu
– razmotren prijedlog Proračuna Grada Virovitice za 2011.g.
– razmotren prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2011.godinu
– razmotren prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g.
– razmotren prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2011.g.
– razmotren prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Virovitice za 2011.g.
– razmotren prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011.g.
– razmotren prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2011.g.
– razmotren prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2011.g.
– razmotren prijedlog Odluke o sustavu glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice Grada Virovitice
– razmotren prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini dopuštenog prekoračenja po objedinjenom obračunskom vođenju poslovnog računa kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb
– razmotren prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2011.g.
– razmotren prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice
– razmotren prijedlog Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) i objekata u Poduzetničkoj zoni Antunovac
– razmotren prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni III grada Virovitice
– razmotren prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, toplinskom energijom, distribuciju i opskrbu vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
– razmotren prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
– razmotren prijedlog Odluke o obavljanju djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje
– razmotren prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
– razmotren prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
– razmotren prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica
– razmotreno donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Virovitice u 2010. g.
– razmotren prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2011.g.
– razmotrena Informacija o provođenju mjera Socijalne karte Grada Virovitice
– razmotren Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2011. godinu
– razmotrena Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice u dane božićnih i novogodišnjih blagdana
– razmotrena Odluka o zakupu poslovnog prostora
– razmotrena Odluka o produženju zakupnog odnosa javne površine za postavu kioska dosadašnjeg zakupa Tome Ćibarića
– razmotren prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na provođenje postupka povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva PLIN VTC d.o.o. Virovitica
– razmotren prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne Vatrogasne postrojbe Grada Virovitice
– razmotren prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Virovitice na udruživanje u Zajednicu ustanova

Skip to content