Održana 61. sjednica Kolegija gradonačelnika

Pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina u sali za sastanke virovitičke Gradske uprave danas (ponedjeljak) održana je 61. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

  1. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji građevinske parcele (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni Sjever
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištima kčbr. 2975/1 Gospodarsko dvorište Batalija sa 4696m2 i kčbr. 2975/2 Gospodarsko dvorište Batalija sa 4679m2, upisanim u zk.ul.br. 13691 k.o. Virovitica, te zemljištu kčbr. 2975/3 Gospodarsko dvorište Batalija sa 4626m2 upisanom u zk.ul.br. 13353 k.o. Virovitica
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice za 2020. godinu
  5. Pitanja i prijedlozi.

 

 

Skip to content