Održana 6. sjednica Kolegija gradonačelnika Ivice Kirina

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice održan je kolegij virovitičkog gradonačelnika Ivice Kirina. Na kolegiju je, između ostalog, usvojena Odluka o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica. Prema navedenoj, Poslovni park planira proširiti predmet djelovanja, a djelatnosti koje želi doregistrirati predstavljaju slijed u razvoju tvrtke. Riječ je o nadzoru i pregledu cesta i objekata, redovitom održavanju površina, održavanju prometne signalizacije i opreme, zimskoj službi i slično. Među usvojenim odlukama kolegija je i Izmjena i dopuna plana rasporeda kioska na području grada Virovitice, a kojom se predlaže brisanje lokacija na Trgu Ante Starčevića, Ulici Ivana Meštrovića te lokaciji Bečka/Mihanovićeva ulica, Novim prijedlogom predlaže se i jedna nova lokacija i to na Trgu bana Josipa Jelačića s obzirom na to da su upiti stranaka najčešće vezani uz lokacije u blizini škola i institucija.


Osim navedenog, na kolegiju je razmatrano i Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima, prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usklađenju JKP FLORA VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice, Odluka o objavi javnih natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova te Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Vatrogasne postrojbe Virovitica.

Kolegiju je nazočila i zamjenica virovitičkog gradonačelnika Vlasta Honjek Golinac.

Skip to content