Održana 6. sjednica Kolegija gradonačelnika Ivice Kirina

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U Gradskoj upravi je danas (ponedjeljak) održana 6. sjednica Kolegija gradonačelnika Ivice Kirina. Na Kolegiju je, između ostalog, utvrđeno Izvješće o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2021. g., prijedlozi odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 5 i na 25 godina, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Virovitice, Godišnji izvještaj o upravljanju Gradskim odlagalištem za 2021. g…

Na dnevnom redu bilo je 30-ak točaka, a svi razmotreni prijedlozi odluka upućuju se na Gradsko vijeće Grada Virovitice.

Dnevni red:

 1. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2021. g.
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027.godine
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Virovitice
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske – 25 godina
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske – 5 godina
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću FLORA VTC d.o.o.
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Virovitica
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o određivanju granica područja naselja Grada Virovitice
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Virovitice
 11. Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice u 2021. godini
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o prestanku Zaklade Grada Virovitice
 13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
 14. Razmatranje Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
 15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
 16. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2021. g.
 17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Viroviticu u 2021. godini
 18. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o upravljanju Gradskim odlagalištem u Virovitici za 2021. g.
 19. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Reciklažnog dvorišta u Virovitici
 20. Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja otpada odbačenog u okoliš za 2021. godinu
 21. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2021. godinu
 22. Razmatranje Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2021. godinu
 23. Razmatranje prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Virovitice za 2022. g.
 24. Razmatranje Izvješća o provedenim aktivnostima Programa zaštite divljači u 2021. g.
 25. Razmatranje Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2022. godinu
 26. Razmatranje Informacije do kojeg iznosa gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom u 2022. godini
 27. Razmatranje Plana vježbi civilne zaštite za 2022.g.
 28. Razmatranje Odluke o davanju na korištenje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada tvrtki FLORA VTC d.o.o.
 29. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu vrtnih kompostera
 30. Razmatranje Odluke o visini sredstava za rad vijeća mjesnih odbora za 2022.g.
 31. Pitanja i prijedlozi

 

 

Skip to content