Održana 59. sjednica Kolegija gradonačelnika

Pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina u sali za sastanke virovitičke Gradske uprave danas (utorak) održana je 59. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

 1. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Regionalne energetske agencije Sjever za 2019. godinu
 2. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitice za 2019. godinu
 3. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Virkoma d.o.o. za 2019. godinu
 4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Flore VTC d.o.o. za 2019. godinu
 5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2019. godinu
 6. Razmatranje Izvješća o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2019. godinu
 7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Razvojne agencije VTA u 2019. godini
 8. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2019. godinu
 9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2019. godinu
 10. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice u 2019. g
 11. Razmatranje Izvješća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2019. godini
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u javno uporabi na zemljištu čk.br. 2614/6 jarak-potok Batalija sa 12 čhv upisanom u zk.ul.br. 12794 k.o. Virovitica
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju darovanja poslovnog prostora na drugom kate poslovne zgrade na Trgu kralja Tomislava 6/II u Virovitici
 17. Razmatranje prijedloga Odluke o objavljivanju javnog poziva za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice
 18. Razmatranje prijedloga Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
  a) Zlatnih plaketa Grada Virovitice
  b) Zahvalnica Grada Virovitice
 19. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju ravnatelja Kazališta Virovitica
 20. Razmatranje Rješenja o:
  a) razrješenju članova Upravnog vijeća Zaklade Grada Virovitice
  b) imenovanju članova Upravnog vijeća Zaklade Grada Virovitice
 21. Razmatranje Odluke o otpisu potraživanja duga komunalne naknade i naknade za uređenje voda zbog nastupa zastare
 22. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu:
  a) ovlaštene dimnjačarske službe “Dim” za 2019.g. za zonu istok grada Virovitice
  b) „Dimko“ d.o.o. za 2019. godinu za zonu zapad grada Virovitice
 23. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content