Održana 58. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina u Vijećnici Grada Virovitice danas (utorak) održana je 58. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu
 2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja
 5. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2020.godinu i projekcija za 2021.g. i 2022. godinu
 6. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 7. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2020. godini
 8. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice u 2020. godini
 9. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu
 10. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. g.
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2020. g.
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Virovitice
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o grobljima
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Virovitica
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
 17. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2020/2021.
 18. Razmatranje Prijedloga Mreže osnovnih škola na području Grada Virovitice
 19. Razmatranje prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje grada Virovitice
 20. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 2019. godinu
 21. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne Škole Vladimir Nazor Virovitica za 2019. godinu
 22. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2019. godinu
 23. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2019. godinu
 24. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2019. godinu
 25. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2019. godinu
 26. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice za 2019. godinu
 27. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2019. godinu
 28. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2019. godinu
 29. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2019. g.
 30. Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Grada Virovitice za 2019. godinu
 31. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Virovitice s godišnjih financijskim izvješćem za 2019. godinu
 32. Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 2019. godinu
 33. Razmatranje Odluke o otpisu potraživanja
 34. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content