Održana 56. sjednica Kolegija gradonačelnika

Pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina u sali za sastanke virovitičke Gradske uprave jučer (srijeda) održana je 56. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

 1. Razmatranje Izvješća o radu skloništa za životinje za 2019. godinu
 2. Razmatranje Godišnjeg Izvještaja o radu Gradskog odlagališta u Virovitici za 2019. g.
 3. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. g.
 4. Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2020. g
 5. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Virovitice za 2018.g.
 6. Razmatranje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2020. godinu,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni III
 10. Razmatranje prijedloga Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2020. godinu
 11. Razmatranje prijedloga Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Virovitice za 2019. godinu
 12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2019. godini
 13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
 14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
 15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
 17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2019. g.
 18. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2019. godini
 19. Razmatranje Plana savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
 20. Razmatranje Odluke o visini sredstava za vijeća mjesnih odbora za 2020. godinu
 21. Razmatranje Odluke o visini naknade koju će plaćati jedinice lokalne samouprave koje koriste Gradsko odlagalište Virovitica Gradu Virovitici u 2020. godini
 22. Razmatranje Odluke o visini naknade koju će plaćati nositelj stvarnih prava na Gradskom odlagalištu Grada Virovitice Gradu Virovitici u 2020. godini
 23. Razmatranje Odluke o usvajanju Izvješća o provođenju deratizacije na području grada Virovitice za 2019. godinu
 24. Razmatranje Odluke o usvajanju Izvješća stručnog nadzora sustavne preventivne deratizacije na području grada Virovitice za 2019. godinu
 25. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu
 26. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content