Održana 56. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević u nazočnosti gradonačelnika Ivice Kirina i svih pročelnika održana je 56. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:
1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
2. Razmatranje Odluke o visini naknade koju će plaćati jedinice lokalne samouprave koje koriste Gradsko odlagalište Virovitica Gradu Virovitici u 2015. godini
3. Razmatranje Odluke o stanju pripravnosti i dežurstva na području Grada Virovitice
4. Razmatranje Odluke o odbijanju zahtjeva Gemelt Tome za isplatu naknade za dio zemljišta čk.br. 2005/4 upisanog u zk.ul.br.9619 k.o. Virovitica (katastarska oznaka čk.br. 1805/3k.o. virovitica-grad), po novoj izmjeri dio zemljišta čk.br. 2079 k.o. Virovitica-centar, u površini od 30 m2
5. Razmatranje Odluke o izboru najpovoljnijeg zakupnika poslovnog prostora
smještenog u dijelu Mjesnog doma u Podgorju
6. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Virovitice
7. Razmatranje Odluke o sufinanciranju dijela troškova za izvođenje
strojarskih instalacija nastalih u Domu HV-a
8. Razmatranje Odluke o visini novčane pomoći povodom rođenja djeteta
9. Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Virovitica

Skip to content