Održana 55. sjednica Kolegija gradonačelnika

Danas je u prostorijama Gradske uprave s početkom u 9:00 sati održana 55. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Virovitice. Uz prisustvo dogradnonačelnice Željke Grahovac, dogradonačelnika Ivana Sića te gradskih pročelnika, sjednicom je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin. Na sjednici su se razmatrale točke po sljedećem dnevnom redu…1 1288179606Danas je u prostorijama Gradske uprave s početkom u 9:00 sati održana 55. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Virovitice. Uz prisustvo dogradnonačelnice Željke Grahovac, dogradonačelnika Ivana Sića te gradskih pročelnika, sjednicom je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin. Na sjednici su se razmatrale točke po sljedećem dnevnom redu:

• Razmatranje prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina u zimskim uvjetima na području grada Virovitice za 2010/2011 sezonu
• Razmatranje Odluke o raspisivanja javnog natječaja za prodaju građevinskih zemljišta u Poduzetničkim zonama
• Razmatranje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Cjenika parkirnih karata na javnim parkiralištima u Gradu Virovitici
• Razmatranje Odluke o odobrenju isplate naknada povjereniku Povjerenstva za izlaganje podataka nove katastarske izmjere k.o. Požari
• Razmatranje Pravilnika o unutarnjem redu:
o Upravnog odjela za društvene djelatnosti
o Upravnog odjela za prostorno planiranje i gradnju
o Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo
o Upravnog odjela za gospodarstvo i razvoj
o Upravnog odjela za imovinske i pravne poslove
o Ureda gradonačelnika
o Službe za financije
o Tajništva
• Razmatranje Izmjena Programa javnih radova za razdoblje rujan – prosinac 2010. g.
• Razmatranje Programa javnih radova za razdoblje studeni 2010. – travanj 2011.g.
• Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 30. rujna 2010. godine
• Razmatranje Odluke o korištenju proizvodnog objekta u Virovitici, Vukovarska cesta 13
• Razmatranje Odluke o davanju na korištenje nekretnine
• Razmatranje Odluke o uzimanju u zakup poslovnog prostora
• Pitanja i prijedlozi.

2 1288179606

Skip to content