Održana 52. sjednica Kolegija gradonačelnika

Pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina u sali za sastanke virovitičke Gradske uprave održana je 52. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

 1. Razmatranje Programa rada Gradskog savjeta mladih grada Virovitice za 2020. godinu
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja
 3. Razmatranje prijedloga Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2019.godinu i projekcija za 2020.g. i 2021. g.
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu
 5. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 6. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2019. godini
 7. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019.g.
 8. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
 9. Razmatranje prijedloga Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 10. Razmatranje prijedloga Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
 11. Razmatranje prijedloga Izmjena Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2019. godinu
 12. Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Virovitice 2020 i projekcije za 2021. i 2022.godinu
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2020. godinu
 14. Razmatranje prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. g.
 15. Razmatranje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2020. godini
 16. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
 17. Razmatranje prijedloga Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
 18. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
 19. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu
 1. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesijeza ribnjake za 2020. godinu
 1. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice za 2020. godini
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izgradnji i opremanju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Virovitice
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2020. godini za grad Viroviticu
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za područje Grada Virovitice
 9. Razmatranje prijedloga Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2020. godinu
 10. Razmatranje Odluke o visini ekonomske cijene Programa predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
 11. Razmatranje Odluke o oslobađanju Virovitičko-podravske županije od obveze plaćanja komunalnog doprinosa
 12. Razmatranje Izvedbenog programa zimske službe za sezonu 2019/2020.
 13. Razmatranje Rješenja o imenovanju povjerenstva za popis objekata i roba strateških robnih zaliha u 2019. godini
 14. Pitanja i prijedlozi

 

 

Skip to content