Održana 50. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Pod predsjedanjem gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina održana je 50. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:
1. Razmatranje Odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu čk.br. 849/35 dvor Ulica Matije Gupca sa 30m2 upisanom u zk.ul.br. 73 k.o. Virovitica
2. Razmatranje Odluke o oslobađanju od plaćanja mjesečne zakupnine za poslovni prostor koji koristi Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije
3. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Opći sindikat Ministarstva unutarnjih poslova Podružnica PU Virovitičko-podravska
4. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju Elaborata prometne regulacije
5. Razmatranje Plana prijma u službu za 2015. godinu
6. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice
7. Razmatranje Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Virovitica
8. Razmatranje Odluke o naknadi štete nastale uslijed prometne nezgode

Skip to content