Objavljeno:

Podijeli:

Slične objave

Održana 50. sjednica Kolegija gradonačelnika

Popularni sadržaj

Pod predsjedanjem gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina održana je 50. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:
1. Razmatranje Odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu čk.br. 849/35 dvor Ulica Matije Gupca sa 30m2 upisanom u zk.ul.br. 73 k.o. Virovitica
2. Razmatranje Odluke o oslobađanju od plaćanja mjesečne zakupnine za poslovni prostor koji koristi Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije
3. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Opći sindikat Ministarstva unutarnjih poslova Podružnica PU Virovitičko-podravska
4. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju Elaborata prometne regulacije
5. Razmatranje Plana prijma u službu za 2015. godinu
6. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice
7. Razmatranje Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Virovitica
8. Razmatranje Odluke o naknadi štete nastale uslijed prometne nezgode

Skip to content