Održana 47. sjednica Kolegija gradonačelnika

Pod predsjedanjem gradonačelnika Grada Virovitice održana je 47. sjednica Kolegija gradonačelnika. na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:

1. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
2. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
3. Razmatranje prijedloga Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2014. godini
4. Razmatranje prijedloga Izmjene Programa utroška sredstava spomenička rente za 2014. godinu
5. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu
6. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
7. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu
8. Razmatranje prijedloga Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2014. godinu
9. Razmatranje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
10. Razmatranje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2015. godini
11. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2015. godinu
12. Razmatranje prijedloga Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu
13. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
14. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
15. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2015. godinu
16. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Plin VTC d.o.o. za zaduživanje
17. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva Plin VTC d.o.o.
18. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice
19. Razmatranje prijedloga Odluke o razvijanju distribucijske mreže za toplinske sustave na području Grada Virovitice
20. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice
21. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
22. Razmatranje prijedloga Odluke o organizaciji i naplati parkiranja
23. Razmatranje prijedloga Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2015. godini
24. Razmatranje prijedloga Programa rada Gradskog vijeća za 2015. godinu
25. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji građevinskog zemljišta čk.br. 731/1 Ulica Tomaša Masaryka škola k.br.3 na 700m2, dvorište sa 3623 m2 ukupne površine 4323m2 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica
26. Razmatranje prijedloga Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Virovitice
27. Razmatranje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Virovitice u 2015. godini
28. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
29. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice u 2013. godini
30. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2013.godinu
31. Razmatranje Informacije o stanju ovisnosti za 2013. godinu
32. Razmatranje Izvještaja o mjerenju koncentracije alergogene peludi u vanjskoj atmosferi na području Virovitičko-podravske županije – Grad Virovitica i okolica u 2014. godini
33. Utvrđivanje prijedloga za razrješenje i imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje grada Virovitice
34. Razmatranje Odluke o prodaji zemljišta čk.br. 170/4 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica (katastarska oznaka dio zemljišta čk.br. 2246 upisana u k.o. Virovitica-grad) u površini od 42m2 – po novoj izmjeri dio zemljišta čk.br. 1844 k.o. Virovitica-centar
35. Razmatranje Odluke o prodaji zemljišta čk.br. 170/4 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica (katastarska oznaka dio zemljišta čk.br. 2246 upisana u k.o. Virovitica-grad) u površini od 29m2 – po novoj izmjeri dio zemljišta čk.br. 1846 k.o. Virovitica-centar
36. Razmatranje Odluke o sufinanciranju rada hitne medicinske pomoći
37. Razmatranje Odluke o odobravanju isplate pomoći povodom božićnih blagdana
38. Razmatranje Odluke o izmjenama Odluke o utrošku sredstava pomoći Državnog proračuna dodijeljenih putem Virovitičko-podravske županije za 2014. g.
39. Razmatranje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2014.
40. Razmatranje Odluke o broju i visini stipendija u akademskoj godini 2014/2015.
41. Razmatranje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Virovitice za akademsku 2014/2015. godinu
42. Razmatranje Odluke o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju Flora VTC d.o.o. na Gradskom bazenu za 2014. godinu
43. Razmatranje Odluke o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Poslovnog parka Virovitica d.o.o. o upravljanju poslovnim objektom bivšeg Doma HV za period srpanj-rujan 2014.godine
44. Razmatranje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Plana rasporeda prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Virovitici
45. Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 31. 10. 2014. g.

Skip to content