Održana 45. sjednica Kolegija gradonačelnika

Danas je u prostorijama Gradske uprave održana 45. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj je između ostalog razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2010.godinu; razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata…1 1276854795Danas je u prostorijama Gradske uprave održana 45. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj je između ostalog razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2010.godinu; razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu; razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2010. godini; razmotren prijedlog Izmjena javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2010.g.; razmotren prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijskog centra VeGeŠKa u Virovitici; razmotren prijedlog Odluke o utvrđivanju novčane naknade za obavljanje djelatnosti distribucije plina; razmotrena Odluka o početku implementacije projekta prekogranične suradnju Grada Virovitice i Grada Barcsa „VIBA-Youth” u okviru IPA-CBC programa sufinanciranog od strane Europske unije; razmotrena Odluka o odobrenju isplate naknada vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja Gradskog odlagališta Virovitica; razmotren Program javnih radova za područje grada Virovitice za razdoblje od srpnja do rujna 2010.g.; razmotreno Izvješće o radu Javne ustanove Vatrogasne postrojbe Virovitice za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine; razmotreno Izvješće o financijskoj učinkovitosti poslovanja Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2009. g.; razmotreno Izvješće o poslovanju Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. od 01.01. do 31.12.2009. i plan rada i prihoda za 2010.g.; razmotreno Izvješće o pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada Virovitice u 2009. godini; razmotrena Informacija o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2009. godini; razmotrena Informacija o utrošku pričuve proračuna do travnja 2010. godine.

2 1276854800

Skip to content