Održana 42. sjednica Kolegija gradonačelnika

Danas je u prostorijama Gradske uprave održana 42. sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj je između ostalog razmotrena Informacija o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2009. godinu; razmotreno Izvješće…1 1273570178Danas je u prostorijama Gradske uprave održana 42. sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj je između ostalog razmotrena Informacija o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2009. godinu; razmotreno Izvješće o radu Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2009. g.; razmotreno Izvješće o poslovanju Flore VTC d.o.o. Virovitica za 2009. godinu; razmotreno Financijsko izvješće Plin VTC d.o.o Virovitica za 2009. godinu; razmotreno Izvješće o radu Turističke zajednice grada Virovitice za 2009. godinu s financijskim izvješćem; razmotreno Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u 2009. godini; razmotreno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Viroviticu u 2009. godini; razmotrena Odluka o prijenosu tražbine osigurane založnim pravom sa stana koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na čk.br. 30/3 upisanog u zk.ul.br. 9102, broj poduloška 854 k.o. Virovitica na nekretninu čk.br. 4537/60 upisanu u zk.ul.br. 9551 k.o. Virovitica; razmotrena Odluka o darovanju zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice, Hrvatskoj elektroprivredi d.d. za potrebe izgradnje trafostanica u Poduzetničkoj zoni II i Poduzetničkoj zoni III; razmotrena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta čk.br. 2601/2 sa 38 čhv upisanog u zk.ul.br. 12035 k.o. Virovitica; razmotrena Odluka o odobrenju isplate naknada vlasnicima nekretnine u zoni utjecaja Gradskog odlagališta Virovitica; razmotrena Odluka o nekorištenju prava prvokupa nekretnine kč.br. 2234/20 sa 192 čhv upisane u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica; razmotrena Informacija o utrošku pričuve proračuna do travnja 2010. godine; razmotrena Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni III; razmotrena Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Mjesnom domu Podgorje (caffe bar); Razmotrena Izmjena i dopuna Plana nabave za 2010. godinu.

Skip to content