Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

U velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, jučer je pod predsjedanjem predsjednice Lahorke Weiss održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Nakon donošenja dnevnog reda i usvajanja zapisnika, te održanog aktualnog sata…1 1261569532U velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, jučer je pod predsjedanjem predsjednice Lahorke Weiss održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice.
Nakon donošenja dnevnog reda i usvajanja zapisnika, te održanog aktualnog sata na sjednici je između ostalog donesena: Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2009. g; donesena Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu; donesena Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2009. godini; donesena Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2009. godinu; donesena Izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Virovitica za 2009. godinu; donesena Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2009. godinu; donesena Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Virovitice za 2009. godinu; donesen Proračun Grada Virovitice za 2010. godinu; donesena Odluka o izvršavanju proračuna Grada Virovitice za 2010. godinu; donesen Programm gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu; donesen Program održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2010. godini; donesen Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010.g.; donesen Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2010. godinu; donesen Program javnih potreba u športu Grada Virovitice za 2010. godinu; donesen Program javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2010. godinu; donesen Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Virovitice za 2010. godinu; donesen Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2010.g; donesena Odluka o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice; donesena Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-Rekreacijskog Centra VeGeŠKa u Virovitici”; donesena Odluka o zakupu poslovnog prostora; donesena Odluka o auto-taksi prijevozu na području grada Virovitice; donesena Odluka o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente; donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu grada Virovitice; donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada; donesena Odluka o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Virovitice; donesena Odluka o prihvaćanju Povelje o suradnji i uspostavi partnerskih odnosa između Grada Virovitice i predstavnika nevladinog, neprofitnog sektora; donesena Odluka o prihvaćanju Ugovora o istupanju i prijenosu dijelova poslovnog udjela i Odluke o smanjenju temeljnog kapitala i promjeni društvenog ugovora Razvojne agencije Sjever-DAN; donesena je Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Virovitice u 2009. godini; donesena Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje u 2010. godini; doneseno Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja Gradskog muzeja Virovitica; doneseno Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Virovitica.

2 1261569533

3 1261569533

Skip to content