Održana 33. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

image015Pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina u sali za sastanke virovitičke Gradske uprave održana je 33. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

  1. Razmatranje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na cijene parkirnih karata za parkiranje vozila na javnim parkiralištima u gradu Virovitici
  2. Razmatranje Prijedloga Odluke o imenovanju povjerenika u postupku osnivanja zemljišne knjige k. o. Virovitica – centar
  3. Razmatranje Prijedloga Odluke o prodaji građevinskog zemljišta čk. br. 2020/1 dvorište Ulica Sajmište sa 1072 m2 upisanog u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica
  4. Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 30.06.2014.g.
  5. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkim zonama Grada Virovitice
  6. Razmatranje Odluke o produženju radnog vremena za ugostiteljske objekte u dane obilježavanja Dana grada Virovitice – Rokovo 2014.
  7. Zaključak – o ne davanju prethodne suglasnosti
Skip to content