Održana 32. sjednica Kolegija gradonačelnika

Danas je u prostorima Gradske uprave održana 32. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Virovitice. Uz razmatranje prijedloga o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2009. godine te prijedloga Odluke o utrošku sredstava pomoći Državnog proračuna dodijeljenih putem Virovitičko-podravske županije za 2010. g. na dnevnom redu su bile i sljedeće točke:1 1268128406Danas je u prostorima Gradske uprave održana 32. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Virovitice. Uz razmatranje prijedloga o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2009. godine te prijedloga Odluke o utrošku sredstava pomoći Državnog proračuna dodijeljenih putem Virovitičko-podravske županije za 2010. g. na dnevnom redu su bile i sljedeće točke:
– Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja u Gradu Virovitici
– Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Virovitici
– Razmatranje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Virovitici
– Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora
– Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky
– Razmatranje Odluke o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni III
– Razmatranje Odluke o vrijednosti jednog boda za izračun početne visine zakupnine
– Razmatranje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uspostavi etažnog vlasništva na stambeno-poslovnoj građevini izgrađenoj na zemljištu čk.br. 1959/1 sa 73 čhv upisanom u zk.ul. br. 6381 k.o. Virovitica
– Razmatranje Odluke o isplati naknade za preuzeto neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao čk.br. 41/11 k.o. Rezovac
– Razmatanje Odluke o provedbi Programa međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama”
– Razmatranje Konačne liste reda prvenstva
– Razmatranje Odluke o visini sredstava za vijeća mjesnih odbora za 2010. godinu
– Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna za siječanj 2010. godinu
– Razmatranje zahtjeva Športske zajednice Grada Virovitice za pomoć pri sufinanciranju nabavke kombi putničkog vozila
– Razmatranje zahtjeva Grada Vukovara za stipendiranje studenata
– Razmatranje Odluke o odobrenju isplate naknade vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja Gradskog odlagališta Virovitica
– Razmatranje Odluke o odobrenju isplate naknada povjereniku Povjerenstva za izlaganje podataka nove katastarske izmjere za k.o. Požari
– Pitanja i prijedlozi.

Skip to content