Održana 31. sjednica Kolegija gradonačelnika

Danas je u virovitičkoj Gradskoj upravi održana 31. sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj je između ostalog, razmotrena Odluka o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine čk.br. 602/7 sa 150 čhv upisne u zk.ul. br. 8996 k.o. Virovitica; razmotrena Odluka o raspisivanju natječaja o osnivanju prava građenja;1 1266405479Danas je u virovitičkoj Gradskoj upravi održana 31. sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj je između ostalog, razmotrena Odluka o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine čk.br. 602/7 sa 150 čhv upisne u zk.ul. br. 8996 k.o. Virovitica; razmotrena Odluka o raspisivanju natječaja o osnivanju prava građenja; razmotren Naputak o postupanju u postupku osnivanja zemljišne knjige za novu katastarsku općinu Požari – nerazvrstane ceste i putevi; razmotrena Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2010. godinu; razmotren Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodana ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2010. godinu; razmotren Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2010. godini; razmotren Plan javne nabave za 2010. godinu; razmotreno Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2009. godinu; razmotrena Informacija o provođenju programa socijalne skrbi u 2009. godini; razmotrena Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni III grada Virovitice.

Skip to content