Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, danas je pod predsjedanjem predsjednice Lahorke Weiss održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Nakon održanog aktualnog sata na kojem je postavljeno i odgovoreno na čak 18 pitanja…U velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, danas je pod predsjedanjem predsjednice Lahorke Weiss održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Nakon održanog aktualnog sata na kojem je postavljeno i odgovoreno na čak 18 pitanja sjednice je nastavljena usvajanjem odluka sa dnevnog reda. Vijećnicima Gradskog vijeća predstavljeno je u prezentaciji i novo idejno rješenje Gradske tržnice, a od prvog siječnja iduće godine, uspostavlja se i lokalna riznica.

Nakon donošenja dnevnog reda i usvajanja zapisnika, nastavljeno je prema sljedećem dnevnom redu:

• Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2008. godinu
• Razmatranje Izvješća o radu Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2008. godinu
• Razmatranje Informacije o stanju ovisnosti u 2008. g. za područje Virovitice
• Razmatranje Izvještaja o mjerenju koncentracije peludi alergogenih biljaka u vanjskoj atmosferi na području grada Virovitice i okolice u 2009. godini
• Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice
• Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju
• Donošenje Odluke o uvođenju riznice Grada Virovitice
• Donošenje Odluke o postupku integriranog poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu grada Virovitice
• Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2009. godinu
• Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Virovitice
• Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Vatrogasne postrojbe Virovitica
• Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice
• Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradskog muzeja Virovitica
• Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja i uređivanja nerazvrstanih cesta, nogostupa, kanala i mostova
• Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja čistoće javnih površina od snijega i leda u zimskim uvjetima
• Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja prometne signalizacije – horizontalne i vertikalne na području Grada Virovitice i prigradskih naselja u 2010. godini
• Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Virovitice
• Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini čk.br. 906/4 Ulice Stanka Vraza sa 16 čhv upisanoj u zk.ul. br. 11919 k.o. Virovitica
• Donošenje Odluke o objavljivanju javnog poziva za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice
• Donošenje Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
• Donošenje Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
• Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever)
• Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica
• Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslove održavanja javne
• rasvjete na području grada Virovitice u 2010. godini
• Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova obavljanja radova na
• montaži i demontaži dekorativne rasvjete u Virovitici
• Pitanja i prijedlozi.
(foto: Kristijan Toplak)

Skip to content