Održana 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, pod predsjedanjem predsjednice Lahorke Weiss održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici su između ostalog razmotrena sljedeća izvješća i donesene sljedeće odluke::

 • Razmotreno Izvješće o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine
 • Razmotreno Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmotreno Izvješće o radu Skloništa za životinje Virovitica za 2016. godinu
 • Razmotreno Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmotren Izvještaj o radu Flore VTC d.o.o. na Gradskom odlagalištu za 2016. godinu
 • Razmotreno Izvješće o radu Zaklade Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Donesena Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Virkom d.o.o.
 • Donesena Odluka o izboru osobe za povjeravanje obavljanja poslova održavanja prometne signalizacije na području Grada Virovitice
 • Donesena Odluka o postupku naplate – trgovačko društvo Domus d.o.o.
 • Donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Gradskog muzeja Grada Virovitice
 • Donesena Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
 • Donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju granice udaljenosti od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada
 • Donesena Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Razmotreno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Razmotreno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2016. godini
 • Razmotreno Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godine
 • Razmotreno Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
 • Razmotreno Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
 • Razmotreno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2016. godini
 • Razmotreno Izvješće o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2016. godini
 • Razmotren Plan raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za 2017. godinu
 • Razmotrena Informacija o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada    Virovitice u 2016. godini
 • Razmotrena Informacija o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Razmotrena Informacija o radu i izvršenim aktivnostima na području mjesnih odbora Grada Virovitice za 2016.g.
 • Razmotrena Informacija o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarne nepogode u 2016. godini
 • Razmotrena Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2017. godini
Skip to content