Održana 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, pod predsjedanjem predsjednice Lahorke Weiss održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici su između ostalog donesene sljedeće odluke:

 • Donesene Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. g.
 • Donesene Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Donesene Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2016. godini
 • Donesene Izmjene Programa utroška sredstava spomenička rente za 2016. godinu
 • Donesene Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
 • Donesene Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
 • Donesene Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
 • Donesene Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2016. godinu
 • Donesene Strategije raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice za razdoblje 2016.-2020. godine
 • Donesena Odluka izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 • Donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i naplati parkiranja
 • Donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Milanovac
 • Donesena Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
 • Donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Virovitice
 • Donesena Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Zaklade Grada Virovitice
 • Donesena Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Viroviticu u 2016. godini
 • Donesen Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za razdoblje 2017. – 2019.
 • Donesena Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu Virovitici
 • Donesena Odluka o prodaji građevinskog zemljišta i građevine izgrađene na čk.br. 848/7 k.o. Virovitica
 • Donesena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj uporabi na zemljištu čk.br 2275/2 potok u Bataliji sa 22 čhv upisanom u zk.ul.br. 12794 k.o. Virovitica
 • Razmotrena Informacija o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Grada Virovitice u 2015. godini
 • Donesena Odluka o prijenosu prava vlasništva na dijelovima zemljišta čk.br. 94/2,čk.br.311/4, čk.br. 706, upisanih u k.o. Virovitica (u postupku preoblikovanja zemljišne knjige za k.o. Virovitica-centar, 478/1601 dijela čk.br. 1169/2 sa 1601 m2 upisanog u ul.br. 632 k.o. Virovitica-centar)

 

Skip to content