Održana 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Lahorke Weiss održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Nakon aktualnog sata na sjednici su između ostalog donesen proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu kao i programi te donesene sljedeće odluke:

 • Donesen Proračun Grada Virovitice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 • Donesena Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu
 • Donesen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Donesen Program održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2017. godini
 • Donesen Program utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2017. godinu
 • Donesen Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
 • Donesen Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 • Donesen Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
 • Donesen Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2017. godinu
 • Donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Donesena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu zemljišta čk.br. 2179/1 Put u mjestu sa 1j 195 čhv upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
 • Donesena Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2017. godini
 • Donesena Odluka o određivanju  pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu Virovitici
 • Donesen Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2017. g.
 • Razmotren Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2017. g.
 • Donesena Odluka o raskidu ugovora o pravu građenja na građevinskom zemljištu i građevini izgrađenoj na čk.br. 848/7 k.o. Virovitica

Skip to content