Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Lahorke Weiss održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Nakon aktualnog sata na sjednici su između ostalog usvojena sljedeća izvješća i informacije te donesene sljedeće odluke:

 • usvojeno Izvješće o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.,
 • usvojeno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Virovitice za 2015. g.
 • usvojeno Izvješće o radu Plin VTC d.o.o. Virovitica za 2015. godinu,
 • usvojena Informacija o gospodarstvu grada Virovitice za 2015. godinu,
 • donesen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu,
 • donesena Odluka o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u Poduzetničkim zonama Grada Virovitice,
 • donesena Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južni blok,
 • donesena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu zemljišta čk. br. 735 sa 5564 m² upisanog u zk. ul. br. 12772 k. o. Virovitica (katastarska oznaka čk. br. 1334 k. o. Virovitica-grad), u površini od 26m²,
 • donesena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj uporabi na zemljištima čk. br. 2275/3 kanal javno dobro sa 164 čhv i čk. br. 2275/4 kanal Batalija sa 45 čhv, upisanim u zk. ul. br. 12794 k.o. Virovitica,
 • donesena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na zemljištu čk. br. 8196 Kanal u Taborištu sa 152 čhv upisanom u POPIS I k. o. Virovitica,
 • donesena Odluka o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta na području Grada Virovitice za sjetvenu 2016/2017 godinu,
 • donesena Odluka o izboru osobe za povjeravanje obavljanja poslova montaže i demontaže dekorativne rasvjete na području Grada Virovitice,
 • donesena Odluka o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Virovitice za sezonu 2016/2017,
 • donesena Odluka o izboru osobe za povjeravanje obavljanja radova na održavanju javne rasvjete u 2017. godini,
 • donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima.
Skip to content