Održana 24.sjednica Kolegija gradonačelnika

kolegij24Pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina u sali za sastanke virovitičke Gradske uprave održana je 24. sjednica Kolegija gradonačelnika.

Na sjednici su između ostalog razmotrene slijedeće točke dnevnog reda:

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Virovitice
 2. Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2013. godinu
 3. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 2013. g.
 4. Razmatranje Izvješća o financijskoj učinkovitosti poslovanja Virkoma d.o.o. Virovitica za 2013.g.
 5. Razmatranje Izvješća o financijskoj učinkovitosti poslovanja Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2013.g.
 6. Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2013.g.
 7. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica u 2013.g.
 8. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2013.g.
 9. Razmatranje Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2013.g.
 10. Razmatranje Informacije o provođenju mjera Socijalne karte Grada Virovitice u 2013.g.
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću PLIN VTC
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Izjave društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o organizaciji i naplati parkiranja u Gradu Virovitici
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica
 17. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
 18. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2014. godinu
 19. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2014. godinu
 20. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2014. godini
 21. Razmatranje Odluke o cijeni parkirnih karata na javnim parkiralištima u Gradu Virovitici
 22. Razmatranje Odluke o utrošku sredstava pomoći Državnog proračuna dodijeljenih putem Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu
 23. Pitanja i prijedlozi
Skip to content