Održana 23. sjednica Kolegija gradonačelnika

Danas je u prostorijama Gradske uprave održana 23. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj je između ostalog razmotreno Završno izvješće o radu pripadnika prometne jedinice mladeži grada Virovitice za 2009. godinu; razmotreno Financijsko izvješće Flore VTC d.o.o. o poslovanju gradskog bazena za 2009.g…Danas je u prostorijama Gradske uprave održana 23. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj je između ostalog razmotreno Završno izvješće o radu pripadnika prometne jedinice mladeži grada Virovitice za 2009. godinu; razmotreno Financijsko izvješće Flore VTC d.o.o. o poslovanju gradskog bazena za 2009.g; razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2009. g.; razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu; razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2009. godini; razmotren prijedlog Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2009. godinu;
razmotren prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Virovitica za 2009. godinu; razmotren prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2009. godinu; razmotren prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Virovitice za 2009. godinu; razmotren prijedlog Proračuna Grada Virovitice za 2010. godinu;
razmotren prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Virovitice za 2010. godinu;
razmotren prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu; razmotren prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2010. godini; razmotren prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010.g.; razmotren prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2010. godinu; razmotren prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Virovitice za 2010. godinu; razmotren prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2010. godinu; razmotren prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Virovitice za 2010. godinu; razmotren prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice; razmotren prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-Rekreacijskog Centra VeGeŠKa u Virovitici”;
razmotren prijedlog Odluke o zakupu poslovnih prostora Grada Virovitice; razmotren prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada;
razmotren prijedlog Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Virovitice; razmotren prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Virovitice u 2009. godine; razmotren prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje u 2010. godini; razmotren prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2010.g; razmotrena Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obvezniku ZEKO d.o.o. iz Virovitice; razmotrena Odluka o naknadi štete na osobnom automobilu; razmotrena Odluka o odobravanju isplate pomoći povodom božićnih blagdana; razmotrena Informacija o utrošku pričuve proračuna do 30. 11. 2009. godine; razmotrena Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Hrvatskoj narodnoj stranci-podružnica Virovitica; razmotrena Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Moto klubu „KUMOVI” Virovitica; razmotrena Odluka o auto-taksi prijevozu na podruju grada Virovitice; razmotrena Odluka o načinu obavljanja prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Virovitice; razmotrena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu grada Virovitice; razmotrena Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta kčbr. 4536/1698 sa 125čhv i kčbr. 4536/169 sa 125 čhv upisane u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica; razmotrena Odluka o prihvaćanju Povelje o suradnji i uspostavi partnerskih odnosa između Grada Virovitice i predstavnika nevladinog, neprofitnog sektora; razmotrena Odluka o donacije imovine OŠ Ivane Brlić Mažuranić; razmotrena Odluka o provođenju natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja dijela centra grada Virovitice; razmotrena Odluka o prihvaćanju Ugovora o istupanju i prijenosu dijelova poslovnog udjela i Odluke o smanjenju temeljnog kapitala i promjeni društvenog ugovora Razvojne agencije Sjever-DAN; razmotrena Odluka o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente.

Skip to content