Održana 22. sjednica Gradskog vijeća

vijeće22Nakon Aktualnog sata, sjednica Gradskog vijeća nastavljena je donošenjem niza odluka i rješenja. Gradski vijećnici jednoglasno su donijeli Odluku Plana zaštite i spašavanja grada Virovitice, koji je izradio Zavod za unapređenje sigurnosti d.d. iz Osijeka, a isto tako i Plan civilne zaštite grada Virovitice, koji je prezentirala prof. Sonje Glibo iz tvrtke „IN konzalting“ d.o.o. iz Slavonskog Broda, koja je izradila Plan.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, Gradsko vijeće donijelo je i odluku da će u novom sazivu umjesto dosadašnjih 19, Gradsko vijeće imati 21-nog člana. Kako je po popisu stanovništva iz 2011. godine na području grada Virovitice srpska nacionalna manjina zastupljena sa 3,45 posto, a Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina je utvrdio 5 posto kao uvjet da se osigura zastupljenost nacionalne manjine, u novom sazivu Gradskog vijeća odlukom vijećnika više neće biti zastupljenosti srpske nacionalne manjine.

Nakon Izvješća o radu gradonačelnika Ivice Kirina za drugo polugodište prošle godine, gradski vijećnici su donijeli i odluku o preuzimanju javnih cesta, koje su utvrđene kao nerazvrstane na području grada Virovitice. Na kraju sjednice donijeta je i Odluka kojom se Mihaela Kulej, dosadašnja vršiteljica dužnosti ravnateljice Gradskog muzeja imenuje na četiri godine za ravnateljicu Gradskog muzeja.

Dnevni red 22. sjednice održane 7.veljače 2013.:

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštitite i spašavanja Grada Virovitice
 4. Donošenje Odluke o donošenju Plana civilne zaštite Grada Virovitice
 5. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice
 6. Donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice
 7. Razmatranje Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2012. godine
 8. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Virovitice
 9. Donošenje Odluke preuzimanju javnih cesta koje su utvrđene kao  nerazvrstane ceste
 10. Donošenje Odluke o stipendiranju studenata Grada Virovitice
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
 12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Virovitice
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2013.g.
 14. Razmatranje Informacije o utvrđivanju visine iznosa do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2013.g.
 15. Donošenje Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkim zonama grada Virovitice
 16. Donošenje Odluke o donošenje Izmjena i dopuna Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Grada Virovitice
 17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
 18. Razmatranje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2012. g.
 19. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2012. g.
 20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012.g.
 21. Razmatranje Izvješća o izvršenj
 22. u Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2012.g.
 23. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012.g.
 1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. g.
 2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2012.g.
 3. Razmatranje Izviješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2012. godinu
 4. Razmatranja Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2013. godinu
 5. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Virovitica
 6. Pitanja i prijedlozi
Skip to content