Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u utorak 13. studenog održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici je između ostalog:

 1. Donesen Proračun Grada Virovitice za 2013.godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
 2. Donesena Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2013.godinu
 3. Donesen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
 4. Donesen Program održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2013.godini
 5. Donesen Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Virovitice za 2013.godinu
 6. Donesen Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013.godinu
 7. Donesen Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2013.godinu
 8. Donesen Program utroška sredstava spomeničke rente za 2013.godinu
 9. Donesena Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Virovitice u 2013. godini
 10. Donesen Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2013. godinu
 11. Donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
 12. Donesena Odluka o darovanju zemljišta čk.br. 1175/2 upisane u zk.ul.br. 73 k.o. Virovitica
 13. Donesena Odluka o darovanju čk.br. 2228/5 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica
 14. Donesena Odluka o darovanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni II čk.br. 4556/45, upisanog u zk.ul.br. 11656 k.o. Virovitica
 15. Donesena Odluka o darovanju zemljišta čk.br. 1175/5 površine5.200 m2 k.o. Virovitica
 16. Donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Virovitice za 2012/2013. godinu
 17. Donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanje javne rasvjete na području grada Virovitice tijekom 2013. godine
 18. Donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova montaže i demontaže dekorativne rasvjete za 2013. godinu
 19. Donesena Odluka o izboru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih radova na području Grada Virovitice zona istok
 20. Razmotrena Informacija o stanju ovisnosti na području Grada Virovitice za 2011.
 21. Razmatren Izvještaj o mjerenju koncentracije peludi alergogenih biljaka u vanjskoj atmosferi na području Grada Virovitice u 2012. godini
 22. Razmatreno Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2011. godinu
 23. Donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole, Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
 24. Donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
 25. Donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
 26. Donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
 27. Doneseno Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić
 28. Doneseno Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić
 29. Doneseno Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Nazor
 30. Doneseno Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Nazor
 31. Doneseno Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
 32. Doneseno Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
 33. Doneseno Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
 34. Doneseno Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.
Skip to content