Održana 2. sjednica Kolegija gradonačelnika

Danas je uz prostorijama Gradske uprave održana 2. sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj su između ostalog razmatrana izvješća o poslovanju Flore Vtc i Razvojne agencije Sjever – Dan za 2008. godinu.1 1245157515Danas je uz prostorijama Gradske uprave održana 2. sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj su između ostalog razmatrana izvješća o poslovanju Flore Vtc i Razvojne agencije Sjever – Dan za 2008. godinu.

Razmatrano je i izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja grada Virovitice za 2008.g. kao i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2008. godinu te prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2009. godinu.

Na dnevnom redu 2. sjednice bile su i sljedeće točke:
Razmatranje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2009. godinu;
Razmatranje prijedloga Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2009. godini;
Razmatranje prijedloga Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Virovitice za 2009. godinu;
Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu;
Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.ol Virovitica, Ferde Rusana 2;
Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Virovitice ;
Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava od posebnog interesa;
Razmatranje prijedloga Odluke o naknadama troškova vijećnicima, zamjenicima gradonačelnika Grada Virovitice i članovima radnih tijela;
Razmatranje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade za pripadnike Prometne jedinice mladeži Grada Virovitice;
Razmatranje Odluke o kupnji građevinskog zemljišta čk.br. 1125 sa 125 m2 upisanog u zk.ul.br. 4008 k.o. Virovitica;
Razmatranje Odluke o davanju na korištenje dvorane Dvorac Kuglačkom klubu „Zanatlija”;
Razmatranje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Antunovac;
Razmatranje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2009. g.;
Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 31. svibnja 2009. godine.

Skip to content