Održana 2. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, održana je 2. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednici je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin, a nazočila joj je i zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac te svi gradski pročelnici. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

 • Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019.godinu
 • Razmatranje prijedloga Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Razmatranje prijedloga Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2017. godini
 • Razmatranje Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 • Razmatranje Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
 • Razmatranje Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
 • Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i  zamjenika gradonačelnika Grada Virovitice
 • Razmatanje prijedloga Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela
 • Razmatranje prijedloga Odluke o objavljivanju javnog poziva za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice
 • Razmatranje Odluke o izmjeni Odluke o visini sredstava za vijeća mjesnih odbora za 2017. godinu
 • Razmatranje Odluke o sufinanciranju troškova nastalih izvođenjem radova u dvorani Matičnog ureda, smještenoj u zgradi Centra kulture u Virovitici
 • Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta čk. br. 311/3 sa 148 čhv upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica, u površini od 180 m2
 • Razmatranje Odluke o produžavanju zakupa poslovnog prostora Udruzi uzgajivača malih životinja „Golub“
 • Razmatranje Odluke o produžavanju zakupa poslovnog prostora Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalni demokrati-podružnica Virovitica
 • Razmatranje Odluke o produžavanju zakupa poslovnog prostora skladišta
 • Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Glazbenoj udruzi Takt
 • Razmatranje Odluke o produženju zakupa poslovnog prostora -za samoposlužne aparate
 • Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Centra za socijalnu skrb
 • Razmatranje prijedloga Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice
Skip to content