Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Danas je u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u Virovitici održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice.
Na sjednici se je između ostalog donesen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2009. godinu; donesena Odluka o prihvaćanju financiranja investicija…Danas je u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u Virovitici održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice.
Na sjednici se je između ostalog donesen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2009. godinu; donesena Odluka o prihvaćanju financiranja investicija iz sredstava kredita; donesena je Odluka o zaduživanju; donesena je Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2009. godinu; donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Virovitice za 2009. godinu; donesena je Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu; donesena je Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2009. godini; donesena je Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2009. godinu; donesena je Izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Virovitice za 2009. godinu; donesena je Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice;
donesen je Plan rasporeda kioska na području Grada Virovitice; donesena je Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice; donesena je Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Virovitici;
donesena je Odluka o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja u Gradu Virovitici; donesena je Odluka o organizaciji i naplati parkiranja u Gradu Virovitici;
donesena je Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Virovitici; donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu; donesen je Prijedlog Mreže osnovnih škola na području grada Virovitice; donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Jan Vlašimsky; donesena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica; donesena je Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kazališta Virovitica sa odredbama Zakona o kazalištima; razmotreno je Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2008. godinu; razmotren je Izvještaj o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2008.g.; razmotreno je Izvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području Grada Virovitice 2008. godinu; razmotreno je Izvješće o radu Turističke zajednice grada Virovitice za 2008. godinu; razmotreno je Izvješće o radu Javne ustanove Vatrogasne postrojbe Virovitice za razdoblje od 01.01.2008. godine do 31.12.2008.godine; razmotrena je Informacija o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2008.g;
doneseno je Rješenje o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Virovitice;
doneseno je Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice; razmotren je prijedlog Odluke o produženju ugovora za zakup poljoprivrednog zemljišta na području grada Virovitice za sjetvenu 2009/2010.g.; razmotreno je Mišljenje na nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije

Skip to content