Održana 18. sjednica Kolegija gradonačelnika

Danas je prostorijama Gradske uprave održana 18. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su se razmatrala izvješća o radu Opće bolnice Virovitica i Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije te izvještaj o mjerenju koncentracije peludi alergogenih biljaka u vanjskoj atmosferi na području grada Virovitice i okolice…1 1258453773Danas je prostorijama Gradske uprave održana 18. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su se razmatrala izvješća o radu Opće bolnice Virovitica i Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije te izvještaj o mjerenju koncentracije peludi alergogenih biljaka u vanjskoj atmosferi na području grada Virovitice i okolice u 2009. godini. Ostale točke na dnevnom redu bile su:
• Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Virovitice;
• Razmatranje prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja čistoće javnih površina od snijega i leda u zimskim uvjetima;
• Razmatranje prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja prometne signalizacije – horizontalne i vertikalne na području Grada Virovitice i prigradskih naselja u 2010. godini;
• Razmatranje prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja i uređivanja nerazvrstanih cesta, nogostupa, kanala i mostova;
• Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Virovitice;
• Razmatranje Liste deficitarnih zanimanja Grada Virovitice za akademsku 2009/2010.godinu;
• Razmatranje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Virovitice za akademsku 2009/2010. godinu;
• Razmatranje Odluke o naknadi štete na osobnom automobilu;
• Razmatranje Zaključka o utvrđivanju prijedloga urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Zapad I” i upućivanju istog na javnu raspravu;
• Razmatranje Zaključka o utvrđivanju prijedloga urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Zapad II” i upućivanju istog na javnu raspravu;
• Razmatranje Odluke o jediničnim cijenama korištenja zemljišta za postavljanje pokretnih radnji, naprava i reklama za vrijeme održavanja manifestacije „Prosinac u gradu”;
• Razmatanje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu kulturno-zabavne manifestacije „Prosinac u gradu”;
• Razmatranje zamolbe Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Makedoniji;
• Razmatranje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Plana rasporeda prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Virovitici
• Razmatranje Odluke o prodaji proizvoda i roba na štandovima izvan Gradske tržnice
• Pitanja i prijedlozi.

Skip to content