Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Lahorke Weiss održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici su između ostalog razmotrena sljedeća izvješća i donesene sljedeće odluke:
– razmotreno Godišnje izvješće Flore VTC d.o.o. Virovitica za 2014. godinu,
– razmotreno Godišnje izvješće Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2014. godinu
– razmotreno Izvješće o poslovanju Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2014. godinu                                                                     – razmotreno Godišnje izvješće o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2014. godinu
– donesene Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
– donesene Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
– donesene Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
– donesene Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2015. godini
– donesene Izmjene Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2015. godinu
– donesene Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu                                                                                                                                                                                                 – -donesena Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Flora VTC d.o.o.
– donesene Odluke o utvrđivanju kriterija za odabir i financiranje programa i projekata udruga od interesa za Grad Viroviticu i njihovom financiranju iz Proračuna Grada
– donesene Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice
– donesene Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Zapad 2
– donesene Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
– donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to:
a) Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Virovitice“ za životno djelo
b) Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice
c) Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
– doneseno:
a) Rješenje o razrješenju članova Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica
b) Rješenje o imenovanju članova Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica
c) Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
d) Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
– razmotrena Informacija o gospodarstvu grada Virovitice za 2014. godinu
– razmotrena Informacija o provođenju mjera Socijalne karte Grada Virovitice u 2014.g.
vijece 2

Skip to content