Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Danas je u velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Nakon održanog aktualnog sata sjednica je nastavljena po sljedećem Dnevnom redu;

–         Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice;

–         Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za2011. g.;

–         Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini dopuštenog prekoračenja po objedinjenom obračunskom vođenju poslovnog računa kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb;

–         Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o fiskalnim pravilima i njihovoj primjeni;

–         Donošenje Odluke o utrošku sredstava pomoći Državnog proračuna dodijeljenih putem Virovitičko-podravske županije za 2012. godinu;

–         Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2012.g. i projekcije za 2013. i 2014.godinu;

–         Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu;

–         Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2012. godinu;

–         Donošenje Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Virovitice za 2012.godinu;

–         Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za2012. g.

–         Rasprava o potrebi prometnog povezivanja Zagreb-Virovitica autocestom A-13 ili brzom cestom u svrhu razvoja gospodarstva ovog dijela Hrvatske i grada Virovitice;

–         Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi;

–         Donošenje Odluke o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;

–         Donošenje Odluke o dopuni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu;

–         Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama;

–         Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Virovitice;

–         Donošenje Odluke o donošenju Plana civilne zaštite Grada Virovitice;

–         Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti Virovitičko-podravskoj županiji na prijenos prava građenja;

–         Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 2233/9 dvorište Marijana Derežića sa 101m2 upisanom u zk.ul.12772 k.o. Virovitica;

–         Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2012. godinu;

–         Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2012. godinu;

–         Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2012. godini;

–         Razmatranje Informacije o gospodarstvu Grada Virovitice u 2011.g.;

–         Donošenje Rješenje o imenovanju članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice

–         Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za popis birača;

–         Utvrđivanje Prijedloga za razrješenje i imenovanje zdravstvenog radnika koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje grada Virovitice.

Skip to content